Jak odnieść sukces inwestując w aktywa materialne, z dala od tłumów, mediów i zgiełku.
2N
nuggets of financial self-defence
czyli nie daj się strzyc bankom. Vademecum wiedzy dotyczącej transgranicznych przekazów międzybankowych SEPA w Europie w nowej dekadzie.

Doskonalenie systemów bankowych w Europie i konkurencja sprawiły że przesłanie niewielkiej sumy z jednego rachunku na drugi w obrębie jednego państwa stało się tanie.  W rzeczy samej jest na ogół gratis. 

SWIFT. Inaczej się ma rzecz z transferami transgranicznymi gdzie rej wodzi przelew SWIFT.  SWIFT jest transferem funduszy między bankami w dwóch dowolnych krajach świata. Powstał w 1974 roku kiedy to banki powołały organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).  Nadawca upoważnia swój bank do transferu pewnej sumy ze swojego konta na konto odbiorcy w innym kraju. Podaje w tym celu numer SWIFT banku odbiorcy i oczywiscie numer konta w nim. Musi też wybrać walutę w jakiej dokonany zostanie transfer.

Transfer SWIFT jest prosty i działa niezawodnie, zabierając typowo 1-4 dni. Przekaz idzie jednak przez szereg uczestniczących w nim, nie kompatybilnych ze sobą ogniw, z których każde stara się uszczknąć dla siebie kawałek tortu.  Problemem z globalną implementacją SWIFTu są więc wysokie nieraz opłaty, dochodzące nierzadko do $30 i więcej za transfer. Dla dużych sum nie ma to oczywiście specjalnego znaczenia. Dla małych sum jednak opłata taka była dotychczas istotną barierą w rozwoju tej metody płatności. 

SEPA. Rozwiązanie oferuje wprowadzany od pewnego czasu europejski system SEPA, będący adaptacją  SWIFTa w europejskim obszarze płatniczym. SEPA – Single European Payment Area - oznacza mianowicie wprowadzenie jednolitego obszaru płatności w całej Europie. Chociaż elementy tego systemu funkcjonowały w wielu miejscach już wcześniej początek nowej dekady oznaczał będzie wejście w życie SEPA szerokim frontem na całym kontynencie. Konsumenci i kompanie w całej Europie będą mogły dokonywać transgranicznych płatności równie  tanio, szybko i bezpiecznie jak obecnie krajowych.

Projekt SEPA polega na implementacji wspólnych standardów w usługach bankowych. Zmiany dotkną wszystkich form płatności gdyż polecenia zapłaty, przelewu czy też karty migrują do wspólnych interoperacyjnych formatów i procedur przetwarzania.  SEPA wymusza zwiększoną konkurencję w obszarze płatności.  Chociaż standardem SEPA jest euro projekt wykracza zasięgiem poza strefę euro a nawet poza UE. Członkami SEPA są banki z 41 państw.

Ważną dla indywidualnego klienta, choć ze zrozumiałych względów nie nagłaśnianą, rzeczą jest to że międzybankowe polecenia zapłaty SEPA są bezpłatne lub z opłatą symboliczną. Warunkiem tego jest aby oba banki uczestniczące w transferze były sygnatariuszami SEPA oraz aby transfer dotyczył sumy w euro. Więcej szczegółów o SEPA na polskiej stronie SEPA  a przydatny artykuł przeglądowy na ten temat ukazał się w zeszłym roku w Rzepie.

O czym więc warto wiedzieć aby skorzystać z dobrodziejstw SEPA i nie dać się dalej naciągać na wysoki haracz ściągany jeszcze przez niektóre banki? O trzech rzeczach: IBAN, BIC oraz o tym czy twój bank jest już w SEPA. 


IBAN.  Oba rachunki bankowe - nadawcy i odbiorcy - muszą mieć format IBAN – International Banking Account Number. Jest to międzynarodowy standard numeru rachunku bankowego. Każdy bank sieci SEPA rachunki prowadzone w euro musi mieć już od pewnego czasu w formacie IBAN i zobowiązany jest podawać ten numer na wyciągu.

Format IBAN jest ciągiem kilkudziesięciu znaków, w którym dwie litery na początku są kodem kraju a reszta jest ciągiem cyfr/liter identyfikujących bank, oddział oraz numer konta w tym oddziale. Przykładowo polski numer IBAN ma 28 znaków i formę:

PLTTBBBBBBBTCCCCCCCCCCCCCCCC           gdzie:

PL - jest kodem kraju,
T – jest liczbą kontrolną wyliczaną na podstawie specjalnego algorytmu,
B – jest kodem banku (1-3 nazwa banku, 4-7 oddział),
C - jest numerem krajowym rachunku bankowego w tym banku.

Przykładowe IBANy z innych krajów: W.Brytania: GB35MIDL40253432144670, Niemcy: DE30500400000003751569, Szwajcaria: CH2500779000235608101 

Znając numer rachunku bankowego IBAN można łatwo sprawdzić jego poprawność.

BIC.  Oprócz rachunków w formacie IBAN dyspozycja płatnicza SEPA wymaga również podania identyfikatora banku odbiorcy czyli jego kodu BIC – Bank Indentification Code. Kod BIC jest ośmio- lub jedenasto-znakowym identyfikatorem banku, mającym formę:

BBBBCCLLXXX                      gdzie:

BBBB - jest kodem banku,
CC – jest kodem kraju,
LL – jest kodem położenia
XXX - jest opcjonalnym kodem oddziału. W szczególności 3x 'X' oznacza centralę.


Kod BIC jest zasadniczo tożsamy z numerem SWIFT banku.  Aby znaleźć kod BIC/SWIFT banku w sieci SEPA skoczyć należy na stronę zbiory bazowe KIR SA.

Kto jest w SEPA. No i pytanie podstawowe – które banki w Polsce są pełnymi uczestnikami sieci SEPA i mogą zaoferować jej dobrodziejstwa. Czytaj – nie zedrzą z ciebie skóry w opłatach transferowych. Jest ich obecnie (maj/2010) 24, plus NBP. Przedstawia je załączona tabelka dostępna na stronie SEPA-Polska.

Pełni uczestnicy Systemu Polecenia Przelewu SEPA w Polsce – kwiecień '10

BIC/SWIFT
Nazwa banku
HSBCPLPWXXX
HSBC BANK POLSKA SA
OLUPLPRXXX
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA W WARSZAWIE
BIGBPLPWXXX
BANK MILLENNIUM SA
BPHKPLPKXXX
BANK BPH SA
BREXPLPWXXX
BRE BANK SA
CITIPLPXXXX
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
KRDBPLPWXXX
KREDYT BANK SA
NBPLPLPWXXX
NARODOWY BANK POLSKI
MBREPLPWXXX
MAZOWIECKI BANK REGIONALNY SA
BPKOPLPWXXX
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  BANK POLSKI SA
ABNAPLPWXXX
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA
PPABPLPKXXX
FORTIS BANK POLSKA SA
RCBWPLPWXXX
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA
HANDPLPW
SVENSKA HANDELSBANKEN AB Oddział w Polsce
  ALIOR BANK SA
  Bank Gospodarki Zywnosciowej S.A. Warszawa
  BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
  BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
  DEUTSCHE BANK PBC S.A.
  DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
  GOSPODARCZY BANK WIELKOPOLSKI S.A. W POZNANIU
  ING BANK SLASKI SA
  RBS BANK (POLSKA) S.A.
  WESTLB BANK POLSKA S.A.
  BANK ZACHODNI WBK S.A.
 
Tabela nie uwzględnia banków zależnych które również udostępniają transakcje SEPA. I tak dostępne są one na przykład poprzez popularny bank internetowy mbank,  stanowiący część BRE Banku SA. Opłata za przelew SEPA wynosi tam 5zł.  Po uaktualniany na bieżąco arkusz kalkulacyjny z bankami SEPA w Polsce skocz na stronę SEPA-Polska. Jeżeli chcesz natomiast sprawdzić czy bank odbiorcy gdzieś w Europie jest również członkiem SEPA sprawdź pełny rejestr europejskich uczestników Systemu Polecenia Przelewu SEPA na stronie Europejskiej Rady ds. Płatności.

SEPA to nowe możliwości, wygoda i więcej pieniędzy w twoim portfelu a mniej w bankowym. Upewnij się czy twój bank oferuje transfery SEPA dziś. Jeżeli nie znaczy że żeruje na wysokich prowizjach i opłatach wyciąganych od ciebie. Zdumpuj go i poszukaj lepszego.


Pouczenie banku BPH kiedy transfer jest "europejski" czyli SEPA
dodane 24.02.2010 na bazie pierwszych doświadczeń naszych abonentów (kolor niebieski)

Uprzejmie informuję, że aby przelew został zakwalifikowany jako europejski muszą jednocześnie zostać spełnione następujące warunki:

  • przelew wysyłany w formie elektronicznej poprzez System Bankowości Internetowej Sez@m
  • realizacja z rachunku prowadzonego w EURO
  • wysyłka do krajów Unii Europejskiej (oraz Islandii, Lichteinsteinu, Norwegii, Szwajcarii)
  • waluta przelewu EURO (do kwoty 50 000 EUR)

  • podanie prawidłowego kodu BIC Banku odbiorcy, który jest uczestnikiem rozliczeń SEPA (SWIFT Banku: 8 lub 11 znaków)

  • zgodność z wymaganiami automatycznego przetwarzania, tzn.:


        
     z podanym numerem rachunku odbiorcy w standardzie IBAN,
             podanym kodzie statystycznym
 
             realizacja w trybie wykonania 8222; Normalnym8221; tj. z datą waluty na drugi   
             dzień roboczy (SPOT).

             braku wskazania Banku pośredniczącego lub dodatkowych warunków realizacji przelewu

             rozliczenie opłat 8222;Odbiorca i Zleceniodawca8221;  czyli zleceniodawca ponosi koszty Banku BPH,
             a odbiorca ponosi koszty Banku, w którym prowadzi rachunek

 

Logowanie

Metale szlachetne

Złoto spot, $/oz
[Most Recent Quotes from www.kitco.com] Srebro spot, $/oz
[Most Recent Quotes from www.kitco.com] Platyna spot, $/oz
[Most Recent Quotes from www.kitco.com] Pallad spot, $/oz
[Most Recent Quotes from www.kitco.com] Indeks akcji złota HUI
[chwilowe problemy w podawaniu indeksu HUI]

Abonament 2N

Aby nabyć / przedłużyć kliknij tu:

Subskrypcja NEWSLETTER-a plus dostęp do sekcji prywatnej witryny.  (abonenci: login wymagany po zniżkę) 

plus: BONUS1  


złoto ze zniżką!

plus: BONUS2


gratis z abonamentem!

plus: BONUS3


gratis z abonamentem!